0903 288 288
Kinh Doanh support

Kệ Carton Flow Rack

Thuộc tính sản phẩm
Tên sản phẩm
: Kệ Carton Flow Rack
Loại sản phẩm
Nhà sản xuất
: Huy Hoàng 288 Co.,Ltd
Giá
: Liên hệ
Chiều Cao
: Liên Hệ
Chi tiết

*  Thường áp dụng cho kho chứa linh kiện , nguyên phụ liệu

*  Các thùng hàng hóa tự động trượt về một phía theo dốc nghiên

*  Dẫn động bằng các con lăn nhựa

*  Nguyên tắc : Nhập trước xuất trước (FIFO)
*  Chuyển hàng vào kệ bằng xe tầng , xe thang

*  Tăng diện tích lưu trữ thêm 70%

Hình ảnh: