0903 288 288
Kinh Doanh support

Kệ Để Khuôn

Thuộc tính sản phẩm
Tên sản phẩm
: Kệ Để Khuôn
Loại sản phẩm
Nhà sản xuất
: Huy Hoàng 288 Co.,Ltd
Giá
: Liên hệ
Chiều Cao
: Liên Hệ
Chi tiết

*  Xuất nhập hàng hóa hoàn toàn tự động

*  Hàng hóa đưa vào kệ bằng các Robot vận hành

*  Tăng diện tích lưu trữ thêm 80 - 90% diện tích kho

*  Không dùng xe nâng hàng

Hình ảnh: