0903 288 288
Kinh Doanh support

Kệ Thép V Lỗ

Thuộc tính sản phẩm
Tên sản phẩm
: Kệ Thép V Lỗ
Loại sản phẩm
Nhà sản xuất
: Huy Hoàng 288 Co.,Ltd
Giá
: Liên hệ
Chiều Cao
: Liên Hệ
Chi tiết

*  Hàng hóa xếp dở bằng tay , hoặc xe thanh di động  .

*  Tải trọng thông thường : 100 – 300 Kg / 1tầng  .

*  Mặt kệ thiết kế mặt gổ ghép hoặc bững thép cuốn cạnh

*  Chân kệ thiết kế thép V đục lổ

*  Chứa được nhiều chủng loại hàng hóa

*  Toàn bộ khung thép liên kết ngàm hoặc Bullong dể tháo ráp

Hình ảnh: