0903 288 288
Kinh Doanh support

Giới Thiệu Công Ty

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG 288
Địa chỉ : Cụm Công Nghiệp Hải Sơn, Ấp Bình Tiến 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 376 2188.
VPDG : 207 Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM.
Điện thoại : (028) 3 854 3307 | Fax: (028) 3 854 2420.

Khách Hàng