0909 119 288 - 0909 139 288
Kinh Doanh Kinh Doanh

Giới Thiệu Công Ty

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG 288
Địa chỉ : Cụm Công Nghiệp Hải Sơn, Ấp Bình Tiến 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Điện thoại : (072) 376 2188.
VPDG : 207 Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM.
Điện thoại : (08) 3 854 3307 | Fax: (08) 3 854 2420.

Khách Hàng